Partnerschappen met besturen en maatschappij

  • participatie met en advies aan lokale besturen en overheden en creatie van partnerschappen rond o.a. ruimte en klimaat
  • milieu-integratie Economie, Infrastructuur en Maatschappij
  • vorming en educatie van doelgroepen (onderwijs, landbouw, industrie…) over natuur, milieu, energie en duurzame ontwikkeling
Adres
Departement Omgeving
Partnerschappen met besturen en maatschappij
Koning Albert II laan 20 bus 8
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 80 56
E-mail

Contactpersonen

Jan Kielemoes
afdelingshoofd