Vlaams Planbureau voor Omgeving

Het Vlaams Planbureau voor Omgeving bundelt activiteiten en middelen van het Departement Omgeving voor:

  • het omgevingsonderzoek
  • milieu en gezondheid
  • bodembescherming
  • ondergrond (natuurlijke rijkdommen) en diepe ondergrond
  • de onderbouwing van de lange termijn plannen (bv. het Milieubeleidsplan en het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen)
  • monitoring en evaluatie
  • coördinatie van Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV), het ontsluiten van data en informatie met betrekking tot bodem, geologie, delfstoffen en geothermie via de verschillende tools die DOV aanbiedt.
Adres
Departement Omgeving
Vlaams Planbureau voor Omgeving
Koning Albert II laan 20 bus 8
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 83 50
E-mail

Contactpersonen

Ivo Palmers
afdelingshoofd