Agentschap voor Onderwijsdiensten

  • is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijsbeleid van het basis- en secundair onderwijs, de centra voor deeltijdse vorming, het deeltijds kunstonderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding, de inspectie en de pedagogische begeleiding
  • treedt op als gesprekspartner van het beleid bij de totstandkoming en de toepassing van de regelgeving
  • betaalt de werkingsmiddelen aan de scholen uit
  • betaalt het salaris van de onderwijspersoneelsleden uit
  • is het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen als ze vragen hebben over hun rechten en plichten in het onderwijs
  • wil een kennis- en informatiecentrum zijn, een essentiële schakel tussen het beleid en de scholen, leerkrachten, leerlingen en ouders
Adres
Agentschap voor Onderwijsdiensten
Koning Albert II laan 15
1210 Sint-Joost-ten-Node
België
Telefoon
02 553 93 76
Fax
02 553 93 75
E-mail
Website

Contactpersonen

Patrick Poelmans
administrateur-generaal
Elke Defranc
data protection officer
Goedele De Cock
woordvoerder