chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Personeel Basisonderwijs en Centra voor Leerlingenbegeleiding

  • zorgt voor een correcte en tijdige uitbetaling van de salarissen aan de personeelsleden van:
   • het gewoon en buitengewoon basisonderwijs
   • de centra voor leerlingenbegeleiding
   • de inspectie
   • en de pedagogische begeleiding
  • beheert de bijbehorende financiële en administratieve personeelsdossiers, dat omvat:
   • het bijhouden, opvolgen en verwerken van verschillende verlofstelsels, zoals ziekteverlof, loopbaanonderbreking, verschillende stelsels van verlof of afwezigheid voor verminderde prestaties, verlof om tijdelijk een andere opdracht uit te oefenen in het onderwijs
   • het bijhouden, controleren en verwerken van de verschillende terbeschikkingstellingen in het onderwijs (wegens ziekte, wegens ontstentenis van betrekking, wegens persoonlijke aangelegenheden, voorafgaand aan het ouderdomspensioen)
  • verleent ondersteuning aan directies en schoolsecretariaten
  • verstrekt inlichtingen en levert een aantal gegevens aan voor interne en externe klanten

  Contactpersonen

  Patricia Van Reet
  afdelingshoofd