chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Scholen Basisonderwijs en Centra voor Leerlingenbegeleiding

  Scholen kunnen hier terecht voor:

  • de erkenning, financiering of subsidiëring van instellingen
  • het wijzigen van de schoolstructuur en het onderwijsaanbod
  • de verificatie van leerlingenaantallen en de regelmatigheid van de leerlingen
  • de berekening en de controle op de aanwending van de omkadering
  • de berekening en de controle op het gebruik van de verschillende soorten toelagen
  • de samenstelling van scholengemeenschappen
  • de afwijkingen bij de organisatie van het schooljaar
  • de ondersteuning van de lokale overlegplatforms
  • de ondersteuning van de schooladministratie.

  Ouders, leerlingen en scholen kunnen hier terecht voor:

  • het verkrijgen van een verslag van een schooldoorlichting
  • het volgen van huisonderwijs
  • het toezicht op de leerplicht
  • het verkrijgen van hulpmiddelen die een kind met een handicap nodig heeft om het onderwijsleerproces in een gewone school, in het volwassenenonderwijs of in het hoger onderwijs te kunnen volgen
  • het beantwoorden van vragen over de rechten en plichten van leerlingen.

  De afdeling verstrekt ook inlichtingen en levert een aantal gegevens aan voor interne en externe klanten.

  Adres
  Agentschap voor Onderwijsdiensten
  Scholen Basisonderwijs en Centra voor Leerlingenbegeleiding
  Koning Albert II laan 15
  1210 Sint-Joost-ten-Node
  België
  Telefoon
  02 553 67 71
  E-mail
  Website

  Contactpersonen

  Guy Janssens
  administrateur-generaal