Scholen Secundair Onderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs

Scholen kunnen hier terecht voor:

 • de erkenning, financiering of subsidiëring
 • het wijzigen van de schoolstructuur en het studieaanbod
 • de verificatie van leerlingenaantallen en de regelmatigheid van de leerlingen
 • de berekening en de controle op de aanwending van de omkadering
 • de berekening en de controle op het gebruik van de verschillende soorten toelagen
 • de samenstelling van scholengemeenschappen
 • de ondersteuning van de schooladministratie.

Ouders, leerlingen en scholen kunnen hier terecht voor:

 • het beantwoorden van vragen over de rechten en plichten van leerlingen
 • het toezicht op de leerplicht
 • het opvolgen van huisonderwijs
 • het startbanenproject Scholen voor jongeren - jongeren voor scholen
 • het startbanenproject Verkeersveiligheid
 • het verkrijgen van een vervangend attest voor een verloren gehomologeerd studiebewijs
 • het verkrijgen van een verslag van een schooldoorlichting.

De afdeling verstrekt ook inlichtingen en levert een aantal gegevens aan voor interne en externe klanten.

Adres
Agentschap voor Onderwijsdiensten
Scholen Secundair Onderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs
Koning Albert II laan 15
1210 Sint-Joost-ten-Node
België
Telefoon
02 553 87 14
E-mail
Website

Contactpersonen

Caroline Vanbrabant
afdelingshoofd