Stafdiensten

  • zorgt ondersteunend mee voor de coördinatie van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming
  • coördineert de globale onderwijsbegroting en volgt de uitvoering hiervan op
  • verzamelt, verwerkt en coördineert gegevens die aan de basis liggen van een hele reeks publicaties en statistieken over het Vlaamse onderwijssysteem
  • ondersteunt, coördineert en adviseert in het kader van wetskwaliteit
  • coördineert het klachtenmanagement en onderhoudt de formulierenwebsite
  • werkt de afdeling Stafdiensten mee aan de opbouw en het onderhouden van de datawarehouseprojecten binnen het beleidsdomein Onderwijs en Vorming
Adres
Departement Onderwijs en Vorming
Stafdiensten
Koning Albert II laan 15
1210 Sint-Joost-ten-Node
België
Telefoon
02 553 95 44
Fax
02 553 95 25
E-mail

Contactpersonen

Kristin Willaert
afdelingshoofd