Agentschap Uitbetaling Groeipakket

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming start de Vlaamse overheid vanaf 2019 met het Groeipakket, de Vlaamse opvolger van de kinderbijslag. Het groeipakket is het geheel van financiële tegemoetkomingen die de Vlaamse overheid vanaf 2019 voorziet voor elk kind in elk gezin.

  • Kind en Gezin is verantwoordelijk voor de regie van het Groeipakket en de integratie ervan in het gezinsbeleid.
  • Het Agentschap Uitbetaling Groeipakket (AUG) staat in voor het beheer van het uitbetalingsstelsel van het Groeipakket in Vlaanderen.
  • De publieke uitbetalingsactor FONS (die deel uitmaakt van AUG), zal net als de private uitbetalingsactoren de uitbetaling van het Groeipakket aan de gezinnen op zich nemen.
Adres
Agentschap Uitbetaling Groeipakket
Trierstraat 9
1000 Brussel
België
E-mail

Contactpersonen

Leo Van Loo
gedelegeerd bestuurder