Afdeling Woonzorg en Eerste Lijn

De afdeling Woonzorg en Eerste Lijn behandelt alle dossiers in de sectoren ouderenzorg, thuiszorg en eerste lijn.

De afdeling staat in voor de erkenning en subsidiëring van:

Thuiszorg

 • diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg
 • diensten voor logistieke hulp
 • lokale dienstencentra
 • regionale dienstencentra
 • diensten voor oppashulp
 • diensten voor gastopvang
 • diensten voor thuisverpleging
 • diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds
 • verenigingen van gebruikers en mantelzorgers
 • projecten in de thuiszorg

Eerstelijnszorg

 • samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg (SEL's)
 • projecten in de eerstelijnszorg

Palliatieve zorg

 • palliatieve netwerken
 • Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen

Daarnaast staat de afdeling in voor de programmering, planning, erkenning en subsidiëring van:

 • woonzorgcentra en rust- en verzorgingstehuizen
 • serviceflats
 • centra voor kortverblijf
 • centra voor herstelverblijf
 • dagverzorgingscentra
 • assistentiewoningen

Ten slotte beheert deze afdeling ook de Woonzorglijn.

Adres
Agentschap Zorg en Gezondheid
Afdeling Woonzorg en Eerste Lijn
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
02 553 35 09
Fax
02 553 36 90
E-mail
Website

Contactpersonen

Tom Vermeire
afdelingshoofd