Jongerenwelzijn

  • verricht het beleidsvoorbereidende werk rond de jeugdhulpverlening
  • biedt inhoudelijke ondersteuning aan de ondersteuningscentra jeugdzorg, de sociale diensten voor gerechtelijke jeugdbijstand en de intersectorale toegangspoorten
  • zorgt voor de programmatie en de erkenning van de private voorzieningen in de jeugdbijstand
  • beheert het Fonds Jongerenwelzijn
  • subsidieert private voorzieningen, pleeggezinnen en vernieuwende initiatieven
  • organiseert de informatielijn van de bijzondere jeugdbijstand (JO-lijn)
Adres
Jongerenwelzijn
Koning Albert II laan 35 bus 32
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
02 553 33 01
Fax
02 553 31 85
E-mail
Website

Contactpersonen

Stefaan Van Mulders
administrateur-generaal
Bruno Vanobbergen
algemeen directeur
Peter Jan Bogaert
woordvoerder