Departement Werk en Sociale Economie

  • is belast met de coördinatie en ontwikkeling van het Vlaamse beleid op het vlak van werkgelegenheid en sociale economie, en met de opvolging, de monitoring en de inspectie van dat beleid
  • voert de Vlaamse maatregelen uit tot het bevorderen van de creatie van werkgelegenheid, hetzij door stimulering van de directe tewerkstelling, hetzij door steunverlening aan ondersteuningsstructuren, hetzij door toekenning van investeringssubsidies
  • voert de maatregelen uit tot het reguleren van de arbeidsmarkt
  • voert de maatregelen uit tot het faciliteren en reguleren van de intrede, herintrede, of uittrede op de arbeidsmarkt en van de mobiliteit op de arbeidsmarkt
  • informeert en sensibiliseert over alles wat verband houdt met werkgelegenheid en sociale economie
  • bevordert de kwaliteit van de ondersteuning aan tewerkstellings- en sociale-economieprogramma's en -initiatieven
Adres
Departement Werk en Sociale Economie
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
02 553 42 56
Fax
02 553 43 90
E-mail
Website

Contactpersonen

Dirk Vanderpoorten
secretaris-generaal
Alex Slaets
data protection officer
Wim Velghe
communicatieambtenaar, woordvoerder