chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Dienst competenties

  • verstrekt aanmoedigingspremies: dat zijn premies voor werknemers die tijdskrediet of loopbaanonderbreking nemen
  • kent een onderbrekingsuitkering in het kader van Vlaams zorgkrediet toe: dat is het verlofstelsel waarmee personeelsleden van de Vlaamse openbare sector hun loopbaan gedurende een bepaalde periode geheel of gedeeltelijk kunnen onderbreken met een zorg- of opleidingsmotief
  • reikt het ervaringsbewijs uit: dat is een officieel document waarmee personen zonder diploma of getuigschrift kunnen bewijzen dat ze over de nodige competenties en vaardigheden beschikken om een bepaalde job in de praktijk uit te oefenen
  • organiseert sociale promotie: dat is een vergoeding voor werknemers en zelfstandigen die een dag- of avondcursus gevolgd hebben
  • betaalt de loonkosten terug bij het opnemen van uren betaald educatief verlof: dat is het recht voor een werknemer uit de privésector die een erkende opleiding volgt, om een aantal uren afwezig te zijn van het werk met behoud van loon
  • betaalt de startbonus: dat is een premie voor jongeren die onderwijs met beperkt leerplan of een erkende opleiding in het kader van de deeltijdse leerplicht met succes combineren met een praktijkopleiding of een beroepservaring bij een privé- of een openbare werkgever
  • betaalt de stagebonus: dat is een premie voor werkgevers die een jongere opleiden of tewerkstellen in het kader van een opleidings- of arbeidsovereenkomst, zoals beschreven bij de startbonus
  • reikt attesten regionale toetsing uit: dat is een goedkeuring van de Vlaamse minister van Werk van de voorziene begeleidende maatregelen naar (her)tewerkstelling van ontslagen werknemers
  • sluit sectorconvenants af: dat zijn protocols van samenwerking tussen sectoren (sectorale sociale partners) en de Vlaamse Regering over actuele thema's.

  Contactpersonen

  Lieve Cornelis
  diensthoofd