Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen

Syntra Vlaanderen is belast met de detectie van de behoeften, de planning, de erkenning, de subsidiëring, de opvolging en de certificering van, en het toezicht op:

  • een aangepast en zo uitgebreid mogelijk specifiek vormingsaanbod en de bijbehorende begeleiding, onder de vorm van de leertijd, gecertificeerde opleidingen en niet - gecertificeerde opleidingen
  • arbeidsmarktgerichte competentieopleidingen en de bijbehorende begeleiding (ook op de werkvloer) in het kader van de op te richten sectorale competentiecentra, in samenwerking met onder meer VDAB en de sectoren of de sectorale vormingsfondsen
  • de uitvoering van projecten van de Vlaamse Regering en van de Europese Unie rond opleiding, permanente vorming en begeleiding.
Adres
Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen
Kanselarijstraat 19
1000 Brussel
België
Telefoon
02 227 63 93
Fax
02 217 46 12
E-mail
Website
Adres
Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000 Gent
België
Telefoon
02 227 63 93
Fax
02 217 46 12
E-mail
Website

Contactpersonen

Bruno Tindemans
gedelegeerd bestuurder
Helena Muyldermans
regeringsafgevaardigde
Tania Jannis
woordvoerder