GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

  • organiseert het onderwijs in opdracht van de Vlaamse overheid
  • streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen, waarbij elke leerling als een unieke persoonlijkheid met specifieke interesses en ambities wordt beschouwd, die zich intellectueel en creatief moet kunnen ontplooien
  • werkt aan de ontwikkeling van elke persoonlijkheid, aan harmonie in diversiteit en aan verantwoordelijkheid ten aanzien van anderen
  • heeft tot doel verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige, verantwoordelijke, geëngageerde, creatieve, zelfstandige, sociale en leergierige persoonlijkheden te vormen
  • beheert om en bij de 700 scholen voor ongeveer 300.000 leerlingen en cursisten
  • staat in voor de administratieve (o.a. financiën, personeel, infrastructuur) en pedagogische dienstverlening naar de scholen en scholengroepen
Adres
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
België
Telefoon
02 790 92 00
Fax
02 790 92 01
E-mail
Website

Contactpersonen

Raymonda Verdyck
afgevaardigd bestuurder
Nathalie Jennes
woordvoerder