chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Studiedienst Vlaamse Regering

  • kijkt naar de toekomst, verkent de ruime omgeving waarin de Vlaamse overheid optreedt, volgt de internationale trends op en positioneert hierin de opportuniteiten en bedreigingen voor Vlaanderen
  • monitort de resultaten en effecten van het optreden van de Vlaamse overheid en in het bijzonder van het transversale beleid en de domeinoverschrijdende beleidsprogramma's
  • coördineert het Vlaamse statistiekbeleid met het oog op de productie en verspreiding van relevante, tijdige, coherente statistieken ter ondersteuning van het Vlaamse beleid en om tegemoet te komen aan de Europese richtlijnen:
   • algemene omgevingsanalyses (blik naar buiten) en contextanalyses (blik van buiten naar binnen)
   • gemeentelijke bevolkings- en huishoudensprojecties, macro-economische sectorale projecties
   • regionale indicatoren (VRIND, Pact 2020, SALK ...)
   • thematische monitoren (Stadsmonitor, Armoedemonitor, lokale en Vlaamse inburgering- en integratiemonitor, ...)
   • primaire dataverzameling op basis van surveys zoals ‘culturele verschuivingen’ van houdingen, gedragingen en waarden,…
   • ontsluiting van secundaire datareeksen in rapporten die interactief bevraagbaar zijn (kubus demografie, ondernemingen, lokale statistieken).
  Adres
  Boudewijnlaan 30 bus 23
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 553 52 07
  Fax
  02 553 58 08
  E-mail
  Website