chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart, zodra er een 1700-medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid

  • is belast met de ondersteuning, coördinatie en voorbereiding van de uitvoering van het Vlaamse beleid voor de bestrijding van luchtverontreiniging, klimaatwijziging en milieuhinder, het beheersen van milieurisico’s en het vermijden van negatieve gezondheidseffecten door milieuverontreiniging
  • werkt doelgroepgerichte maatregelen uit om de luchtverontreiniging, veroorzaakt door schadelijke stoffen, aan te pakken
  • coördineert het Vlaamse klimaatbeleid, onder meer door een brongerichte aanpak van de broeikasgassen en ozonafbrekende emissies via actieprogramma’s, wetgeving, sectorakkoorden, handel in emissierechten en sensibiliseringscampagnes
  • brengt de milieuhinder (geluid, licht, rook, stof) in kaart, werkt maatregelen uit en stelt actieprogramma’s op om de milieuhinder te beperken
  • stimuleert en begeleidt projecten die de negatieve gevolgen van milieuverstoring op de menselijke gezondheid onderzoeken, zoals het humane biomonitoringsprogramma, en werkt op basis van de resultaten maatregelen uit
  Adres
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 553 11 20
  Fax
  02 553 11 45
  E-mail

  Contactpersonen

  • Bob Nieuwejaers
   afdelingshoofd