chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Afdeling Milieu-inspectie

  • handhaaft de milieuhygiënewetgeving en houdt daarvoor toezicht op de grote potentieel milieubelastende bedrijven (hinderlijke inrichtingen van klasse 1), neemt de nodige maatregelen om de naleving van de wetgeving af te dwingen (pv's, onderrichtingen tot sanering, administratieve rechtshandelingen, administratieve boetes) en stelt bestuursmaatregelen voor aan de vergunningsverlener
  • houdt toezicht op de naleving van aanverwante milieuhygiëneregelgeving, zoals het materialendecreet, het samenwerkingsakkoord preventie zware ongevallen (Seveso) en Europese verordeningen, o.m. betreffende de overbrenging van afvalstoffen, REACH, dierlijke bijproducten die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn
  • stimuleert de gemeenten bij hun handhavingsbevoegdheid voor de minder potentieel vervuilende bedrijven (hinderlijke inrichtingen van klasse 2 en 3) en voert daarop hoog toezicht uit
  • adviseert de Vlaamse minister van Leefmilieu over de handhaafbaarheid en de uitvoerbaarheid van de milieuhygiënewetgeving
  • houdt toezicht op zware-risicobedrijven (Sevesobedrijven)
  • heeft, naast het hoofdbestuur in Brussel, een buitendienst in elke Vlaamse provincie die de specifieke inspectiedossiers van de provincie behandelt
  Adres
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 553 81 83
  Fax
  02 553 80 85
  E-mail

  Contactpersonen

  • Paul Bernaert
   afdelingshoofd