chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart, zodra er een 1700-medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer

  • legt exclusieve en alternatieve bestuurlijke geldboetes op, eventueel met voordeelontneming, voor milieu-inbreuken en milieumisdrijven, om het milieuhygiëne- en milieubeheerrecht bestuurlijk te sanctioneren (toepassing Milieuhandhavingsdecreet)
  • is belast met de adviesverlening aan de minister in de beroepsprocedures tegen besluiten houdende bestuurlijke maatregelen die zijn opgelegd door toezichthouders, burgemeesters of gouverneurs
  • bereidt het bestuurlijk boetebeleid voor en evalueert dit en coördineert de beleidsvoorbereiding en -evaluatie van het milieuschadebeleid
  • is belast met de coördinatie van de taken die het Milieuschadedecreet heeft toegewezen aan het Departement LNE als bevoegde instantie, met nadruk op het voorkomen en herstellen van (onmiddellijke) dreiging van milieuschade
  • is belast met de coördinatie en opvolging van het crisisbeheer bij milieu-incidenten en het beleid daarrond, samen met de crisismanager.
  Adres
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 553 74 90
  Fax
  02 553 03 26
  E-mail

  Contactpersonen

  • Sigrid Raedschelders
   afdelingshoofd