chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart, zodra er een 1700-medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Departement Mobiliteit en Openbare Werken

  • ondersteunt de minister actief bij de beleidsvoering, zowel voor mobiliteit en verkeersveiligheid als voor investering, beheer en exploitatie van de transport- en de haveninfrastructuur:
  • ondersteunt de minister bij:
   • de beleidsvoorbereiding en -evaluatie
   • de ontwikkeling van een beleidsvoorbereidend instrumentarium (met inbegrip van monitoring, informatiemanagement…)
   • de aansturing van het wetenschappelijk onderzoek
   • de opbouw van netwerken binnen en buiten het beleidsdomein, en internationaal
   • de formulering van inhoudelijke voorstellen voor de beleidsbepaling
   • de evaluatie van de beleidsuitvoering voor de bijsturing van het beleid of voor de aansturing van de agentschappen
   • het secretariaat van de beleidsraad
   • de informatie en communicatie van het beleidsdomein
   • de aansturing, monitoring en follow-up van de beleidsuitvoering
   • de omzetting van strategische in operationele doelstellingen
   • de voorbereiding van beheers- en samenwerkingsovereenkomsten
  • voert de volgende taken uit:
   • verstrekt managementondersteunende diensten en juridische ondersteuning aan beide IVA's die onder het beleidsdomein ressorteren, en aan alle DAB's
   • coördineert de rapportering over personeelszaken, facilitair management, ICT, boekhouding, begroting en juridische aangelegenheden voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken
   • verstrekt technisch ondersteunende diensten aan het eigen beleidsdomein, aan andere beleidsdomeinen en aan derden, via samenwerkingsakkoorden
   • beheert en exploiteert de maritieme toegangswegen tot de Vlaamse zeehavens
   • superviseert de uitrusting en de uitbating van de Vlaamse luchthavens
   • beheert het Vlaams Infrastructuurfonds
   • voert andere taken van beleidsuitvoering uit die niet aan de agentschappen toevertrouwd zijn
  Adres
  Koning Albert II-laan 20
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 553 71 02
  Fax
  02 553 71 05
  E-mail
  Website

  Contactpersonen

  • Filip Boelaert
   secretaris-generaal
  • Laura Vanderwegen
   communicatieambtenaar
  • Koen Peeters
   woordvoerder