chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

  De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) staat in voor:

  • het reguleren van de elektriciteits- en gasmarkt in het Vlaams Gewest, onder meer:
   • de technische regels (Technische Reglementen) opstellen die de netbeheerders moeten naleven bij het beheer van hun  elektriciteits- en gasdistributienet
   • de goedkeuring van de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas in het Vlaams gewest en het vaststellen van de tariefmethodologie op basis waarvan deze tarieven moeten worden bepaald
  • toezicht houden op de elektriciteits- en gasmarkt in het Vlaams Gewest, onder meer:  
   • de distributienetbeheerders aanwijzen en opvolgen of deze voldoen aan hun wettelijke verplichtingen
   • leveringsvergunningen toekennen aan leveranciers die in Vlaanderen  elektriciteit en gas willen leveren via het distributienet en het opvolgen of de leveranciers van elektriciteit en aardgas die actief zijn in Vlaanderen zich houden aan de hen opgelegde wettelijke verplichtingen
  • monitoring van de markt (opmaak van statistieken, analyse hiervan,…)
  • adviseren aan de beleidsmakers  over nodige of gewenste aanpassingen van de regelgeving ter zake
  • efficiënt informeren over de energiemarkt in het Vlaamse Gewest over:
   • de mogelijkheden van de vrijgemaakte energiemarkt
   • verhuizen van energie
   • aansluitingen
   • verbruik en meteropnames
   • de prijsonderdelen op de energiefactuur
   • ....
  • een online en telefonische leveranciersvergelijking (de V-TEST) aanbieden voor gezinnen en KMO’s
  • online aanbieden van een Servicecheck (enkel voor gezinnen), Groencheck (voor gezinnen en KMO's) en Herkomstvergelijker (voor gezinnen en KMO's)
  • bemiddelen in en beslechten van geschillen van afnemers met hun netbeheerder over de niet naleving van wettelijke verplichtingen  of de technische reglementen
  • groenestroom- en warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong toekennen en beheren in een online databank
  Adres
  Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt
  Koning Albert II-laan 20
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  1700
  Fax
  02 553 13 50
  E-mail
  Website

  Contactpersonen

  Pieterjan Renier
  algemeen directeur
  Ruben Verboven
  gemachtigde van financiën
  Sofie Lauwaert
  communicatieambtenaar
  Thierry Van Craenenbroeck
  woordvoerder
  Dirk Van Evercooren
  woordvoerder-vervanger