Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) staat in voor:

 • het reguleren van de elektriciteits- en gasmarkt in het Vlaams Gewest, onder meer:
  • de technische regels (Technische Reglementen) opstellen die de netbeheerders moeten naleven bij het beheer van hun elektriciteits- en gasdistributienet
  • de goedkeuring van de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas in het Vlaams gewest en het vaststellen van de tariefmethodologie op basis waarvan deze tarieven moeten worden bepaald
 • toezicht houden op de elektriciteits- en gasmarkt in het Vlaams Gewest, onder meer:
  • de distributienetbeheerders aanwijzen en opvolgen of deze voldoen aan hun wettelijke verplichtingen
  • leveringsvergunningen toekennen aan leveranciers die in Vlaanderen elektriciteit en gas willen leveren via het distributienet en het opvolgen of de leveranciers van elektriciteit en aardgas die actief zijn in Vlaanderen zich houden aan de hen opgelegde wettelijke verplichtingen
 • monitoring van de markt (opmaak van statistieken, analyse hiervan,…)
 • adviseren aan de beleidsmakers over nodige of gewenste aanpassingen van de regelgeving ter zake
 • efficiënt informeren over de energiemarkt in het Vlaamse Gewest over:
  • de mogelijkheden van de vrijgemaakte energiemarkt
  • verhuizen van energie
  • aansluitingen
  • verbruik en meteropnames
  • de prijsonderdelen op de energiefactuur
  • ....
 • een online en telefonische leveranciersvergelijking (de V-TEST) aanbieden voor gezinnen en KMO's
 • online aanbieden van een Servicecheck (enkel voor gezinnen), Groencheck (voor gezinnen en KMO's) en Herkomstvergelijker (voor gezinnen en KMO's)
 • bemiddelen in en beslechten van geschillen van afnemers met hun netbeheerder over de niet naleving van wettelijke verplichtingen of de technische reglementen
 • groenestroom- en warmtekrachtcertificaten en garanties van oorsprong toekennen en beheren in een online databank
Adres
Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt
Koning Albert II laan 20 bus 19
1000 Brussel
België
Telefoon
1700
Fax
02 553 13 50
E-mail
Website

Contactpersonen

Pieterjan Renier
algemeen directeur
Ruben Verboven
gemachtigde van financiën
Thierry Van Craenenbroeck
woordvoerder
Dirk Van Evercooren
woordvoerder-vervanger