Samenstelling

Daniëlle Biesemans
data protection officer, raadgever kabinetssecretaris
Ann Baeyens
raadgever woonzorg
Nancy Bleys
raadgever justitie
Jo Brouns
raadgever algemeen beleid
Peter Casteur
adjunct-kabinetschef welzijn, gezin
Sandra Derieuw
adjunct-kabinetschef
Nawal Farih
raadgever privé-secretaris
Paul Goetstouwers
raadgever personen met een handicap
Nicole Knops
raadgever personen met een handicap
Nico Krols
raadgever woordvoerder
Steven Mathei
raadgever ouderenzorg - lokaal
Joris Meganck
raadgever kinderbijslag
Bert Plessers
raadgever geestelijke gezondheidszorg en preventie
Jozef Spillebeen
raadgever sociaal overleg
Wim Tambeur
raadgever ziekenhuizen
Marie-Claire Theunis
kabinetschef
Regine Van Ackere
raadgever gezondheidszorg
Bernadette Van Den Heuvel
raadgever ouderenzorg
Viviane Van Elshocht
raadgever revalidatie
Caroline Verlinde
adjunct-kabinetschef gezondheid
Mattias Willems
raadgever financiën en begroting
Willem Wouters
raadgever sociaal werk, armoede en diversiteit