Erkenning en subsidiëring van amateurkunsten

Onder amateurkunsten wordt verstaan: theater, dans, beeld en beeldende kunst, muziek en letteren. Elk van deze (deel)disciplines wordt gecoördineerd door een organisatie, gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Enkel de erkende amateurkunstenorganisaties krijgen een jaarlijkse subsidie-enveloppe.

Ook bestaat er de mogelijkheid om afzonderlijke initiatieven, hoofdzakelijk internationale projecten en nieuwe disciplines, te subsidiëren. Amateurkunstenaars kunnen voor deelname aan een internationaal evenement een financiële tussenkomst krijgen voor de reiskosten.

Voorwaarden

Subsidiëring van projecten

Projecten kunnen gesubsidieerd worden als de vereniging:

  • beschikt over rechtspersoonlijkheid
  • gevestigd is in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, voor zover het gaat om verenigingen of instellingen die wegens hun activiteiten moeten worden beschouwd uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap.

Procedure

Als u wilt weten of uw plaatselijk toneelgezelschap of heemkundige kring kan gesubsidieerd worden, neem dan contact op met uw gemeente. Elke gemeente met een gemeentelijk cultuurbeleidsplan kan steun krijgen van de Vlaamse overheid om culturele verenigingen te subsidiëren.

Wetgeving

Decreet van 22 december 2000 betreffende de Amateurkunsten.

Contact

Team Sociaal-cultureel werk en jeugdwerk