Erkenning en subsidiëring van amateurkunsten

Onder amateurkunsten wordt verstaan: theater, dans, beeld en beeldende kunst, muziek en letteren. Elk van deze (deel)disciplines wordt gecoördineerd door een organisatie, gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Het Forum voor Amateurkunsten biedt ondersteuning.

Verder bestaat er ook de mogelijkheid om afzonderlijke initiatieven, hoofdzakelijk internationale projecten en nieuwe disciplines, te subsidiëren.

Voorwaarden

Subsidiëring van projecten

Projecten kunnen gesubsidieerd worden als de vereniging:

  • beschikt over rechtspersoonlijkheid
  • gevestigd is in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, voor zover het gaat om verenigingen of instellingen die wegens hun activiteiten moeten worden beschouwd uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap.

Procedure

De subsidiesmogelijkheden van uw stad of gemeente kunt u via de dienst cultuur/dienst vrije tijd opsporen. 

Om de verschillende andere subsidiekanalen op te sporen, kunnen individuele amateurkunstenaars, groepen en verenigingen de online subsidiewijzer gebruiken. Gebruik de zoektermen om een geschikt subsidiereglement te vinden voor uw discipline, locatie en situatie. 

Wetgeving

Decreet van 22 december 2000 betreffende de Amateurkunsten.

Ook interessant

Contact

Team Sociaal-cultureel werk en jeugdwerk