Impulssubsidie voor projecten in de Vlaamse Rand

Om het Vlaamse Randbeleid een nieuwe dynamiek te geven reikt de Vlaamse overheid impulssubsidies uit aan beleidsondersteunende projecten van verenigingen in de 19 Vlaamse randgemeenten rond Brussel.

Voorwaarden

  • Uw vereniging heeft haar zetel in de Vlaamse Rand en organiseert een evenement in de Rand. Tot de Vlaamse Rand behoren de gemeenten Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Grimbergen, Hoeilaart, Kraainem, Linkebeek, Machelen, Meise, Merchtem, Overijse, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Tervuren, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem en Zaventem.
  • Uw project of idee moet een duidelijk verschil maken bij het versterken van het Vlaamse en groene karakter van de regio.
  • Het Nederlands is de voertaal tijdens het evenement en in de begeleidende publicaties. Organiseert u een meertalige activiteit, dan staat het Nederlands voorop.
  • Het evenement staat open voor iedereen.
  • In uw promotie- en informatiemateriaal gebruikt u het logo van de Vlaamse overheid.

Procedure

U moet het ingevulde aanvraagformulier Impulssubsidie met gevraagde bewijsstukken indienen ten laatste op maandag 1 oktober 2018.

U vindt het aanvraagformulier op de website van de Vlaamse Rand. Bij het formulier moet u een begroting toevoegen met een raming van alle inkomsten en uitgaven, alsook van de subsidies die u bij andere instanties voor uw project hebt aangevraagd.

Het ingevulde formulier en de nodige bewijsstukken moet u opsturen naar de cel Coördinatie Vlaamse Rand van de Vlaamse overheid, via post of e-mail (rand@vlaanderen.be). U moet uw subsidieaanvraag minstens 2 maanden indienen voordat uw activiteit plaatsheeft of van start gaat.

Een jury beslist welke projecten in aanmerking komen voor het ontvangen van impulssubsidies.

Bedrag

De jury bepaalt, naargelang het project:

  • hoeveel de betoelaging bedraagt
  • welke kosten in aanmerking komen voor subsidie
  • hoe de uitbetaling verloopt (bv. aantal schijven).

Contact

Coördinatie Vlaamse Rand

Adres
Agentschap Binnenlands Bestuur
Coördinatie Vlaamse Rand
Havenlaan 88
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 56 33
Fax
02 553 56 34
E-mail
Website