Subsidie voor bijzondere journalistiek

De Vlaamse overheid geeft financiële steun aan het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek. Dat fonds kent beurzen toe aan bijzondere journalistieke projecten die binnen de normale werking van een redactie haast onmogelijk te realiseren zijn of die met de gewone redactionele middelen niet kunnen worden gefinancierd of gerealiseerd.

De steun wordt verleend in de vorm van een subsidie aan individuele journalisten.

De doelstelling is:

  • het bevorderen van kwaliteits- en onderzoeksjournalistiek in Vlaanderen en daarbuiten
  • het voor jonge mensen mogelijk maken om journalistiek talent in de praktijk te ontwikkelen
  • het bijeenbrengen van mensen uit verschillende hoeken en lagen van de maatschappij.

Voorwaarden

Het journalistieke project moet

  • ongebruikelijke hoge kosten met zich meebrengen of zo tijdrovend zijn dat de normale honorering van een redactie of een uitgeverij niet voldoende is om het project te realiseren
  • uitstijgen boven de reguliere verslaggeving, de dagelijkse journalistiek of het correspondentschap, door een bijzonder onderwerp of thema of een andere benadering of invalshoek.

Procedure

Om een werkbeurs van het Fonds Pascal Decroos aan te vragen, vult u het aanvraagformulier in. Als u dat nog niet gedaan hebt, moet u zich eerst nog registreren op de website. Om het formulier in te vullen, moet u zich eerst registreren op de website.

U kunt op elk moment het aanvraagformulier invullen. Gebruik daarvoor de leidraad op de website. Ongeveer om de drie maanden evalueert een onafhankelijke jury de subsidieaanvragen. 

Bedrag

Het beschikbare jaarbudget wordt in vieren verdeeld. Per kwartaal wordt het beschikbare budget verdeeld over de geselecteerde aanvragen. 

Contact