Subsidie voor laagdrempelige educatie voor kansengroepen

Deelname aan korte praktijkgerichte opleidingen is niet alleen een leerrijke ervaring op zich, maar vaak ook een eerste aanzet tot de deelname aan andere culturele en sportieve activiteiten. Daarom ondersteunt de Vlaamse overheid maximaal verenigingen die dergelijke laagdrempelige initiatieven aanbieden.

Voorwaarden

De subsidievoorwaarden voor vormingsinitiatieven vindt u op de website van Sociaal-Cultureel Werk.

Wetgeving

Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport (het Participatiedecreet).

Contact

Team Sociaal-cultureel werk en jeugdwerk