Subsidie voor sensibiliserende initiatieven van de Vlaamse Gebarentaal

U kunt een subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen tot de maatschappelijke verankering van de Vlaamse Gebarentaal. Dit kan door de organisatie, medeorganisatie of ondersteuning van sensibiliserende initiatieven. Het kan hierbij gaan om educatieve, artistieke en vrijetijdsprojecten. Jaarlijks in november wordt een nieuw thema voor de projecten voor het komende jaar bepaald.

Voorwaarden

  • De aanvrager is een organisatie met rechtspersoonlijkheid en is gevestigd in Vlaanderen of Brussel.
  • Feitelijke verenigingen en natuurlijke personen komen niet in aanmerking voor subsidiëring.
  • Wanneer meerdere organisaties samenwerken, dient één organisatie de aanvraag in namens het samenwerkingsverband.

Procedure

Meer info over de procedure om subsidies aan te vragen vindt u op de website van de afdeling Sociaal-Cultureel Werk.

Wetgeving

Decreet van 5 mei 2006 houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal.

Contact

Team Sociaal-cultureel werk en jeugdwerk