Subsidies aan verenigingen voor energiebesparende maatregelen

Ook verenigingen kunnen financiële ondersteuning krijgen als zij investeren in rationeel energiegebruik of groene energie.

Er zijn tegemoetkomingen van

  • Vlaamse overheid
  • Vlaamse elektriciteitsnetbeheerders (Infrax of Eandis)
  • eventueel ook het gemeente- of provinciebestuur.

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) maakte een overzicht van premies voor verenigingen die willen investeren in energiebesparende maatregelen.

Veelgestelde vragen