Subsidies voor de audiovisuele sector

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) steunt de creatie van audiovisueel werk. Deze ondersteuning gebeurt voornamelijk financieel, maar in sommige gevallen wordt ook coaching aangeboden. 

Het VAF beheert 3 fondsen: 

  • het VAF/Filmfonds: voor ‘single’ creaties (eendelige, op zichzelf staande werken)
  • het VAF/Mediafonds: voor televisiereeksen en de crossmediale afgeleiden daarvan
  • het VAF/Gamefonds: voor de productie van games. 

Binnen deze fondsen kunnen er verschillende financiële premies worden toegekend, die samenvallen met de opeenvolgende stadia in het creatieproces: 

  • scenariosteun
  • ontwikkelingssteun
  • (post)productiesteun. 

De Vlaamse regering wil daarnaast meer internationale filmproducties naar Vlaanderen halen. Via de maatregel Screen Flanders kunnen producenten terugbetaalbare voorschotten tot 400.000 euro krijgen als economische ondersteuning van hun bestedingen in het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Voorwaarden

Op de websites van het VAF en Screen Flanders vindt u een uitgebreid overzicht van alle voorwaarden. U vindt er ook meer informatie over het verloop van de procedure van de steunaanvraag, en de nodige formulieren. 

Contact