chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Subsidies voor de audiovisuele sector

  De creatie en de productie van audiovisuele projecten kunnen financiële steun krijgen van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF).

  Het VAF geeft steun aan audiovisuele projecten via:

  • het Filmfonds
  • het Mediafonds
  • het Gamefonds

  De Vlaamse regering wil daarnaast meer internationale filmproducties naar Vlaanderen halen. Via de maatregel Screen Flanders kunnen producenten terugbetaalbare voorschotten tot 400.000 euro krijgen als economische ondersteuning van hun bestedingen in het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

  Voorwaarden

  Komen in aanmerking voor steunaanvragen bij het Filmfonds en het Mediafonds

  • rechtspersonen waarvan de maatschappelijke zetel of een permanent agentschap is gevestigd in België op het moment van de uitbetaling van de steun
  • natuurlijke personen van elke nationaliteit, die gedomicilieerd zijn, permanent resideren of hun beroep uitoefenen in de Europese Unie.
  • De steunaanvrager moet onafhankelijk zijn

  Komen in aanmerking voor steun van het Gamefonds

  • Steun kan enkel aangevraagd worden door, en verleend aan, rechtspersonen waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

  Screen Flanders richt zich naar productiehuizen. Het moet wel gaan om een audiovisueel productiehuis, met een exploitatiezetel in België op het moment van de uitbetaling van de steun

  Verdere bepalingen vindt u op de website van het VAF.

  Procedure

  Informatie over het verloop van de procedure van de subsidieaanvraag en de nodige formulieren vindt u op de website.

  Contact

  Vlaams Audiovisueel Fonds

  Adres
  Bischoffsheimlaan 38
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 226 06 30
  Fax
  02 219 19 36
  E-mail
  Website