chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Subsidies voor projecten in de cultureel-erfgoedsector

  Met projectsubsidies binnen het Cultureel-erfgoeddecreet wil de Vlaamse overheid de projecten die relevant zijn voor de Vlaamse Gemeenschap mogelijk maken of versterken. Projectsubsidies zijn niet alleen voorbehouden voor grote projecten, ook een klein project kan een meerwaarde betekenen voor Vlaanderen.

  Naast de projectsubsidies voor ontwikkelingsgerichte projecten met het oog op de zorg voor of de ontsluiting van het cultureel erfgoed, is het mogelijk om een projectsubsidie aan te vragen voor een internationaal project.

  Daarnaast geeft het decreet ook aan samenwerkingsverbanden de mogelijkheid om werkingssubsidies aan te vragen.

  Voorwaarden

  Elke organisatie, instelling of vereniging met rechtspersoonlijkheid en zonder winstgevend doel kan op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet een projectsubsidie aanvragen.

  Er zijn projectsubsidies voor:

  • ontwikkelingsgerichte projecten
  • internationale projecten (deze kunnen ook door buitenlandse organisaties aangevraagd worden).

  De volgende projecten komen niet in aanmerking:

  • projecten die gesubsidieerd worden met toepassing van andere decreten
  • projecten van organisaties die een werkingssubsidie ontvangen binnen het Cultureel-erfgoeddecreet
  • projecten van overheden en rechtspersonen met het oog op
   regionale depotwerking
  • lokale projecten in het toepassingsgebied van een cultureel-erfgoedconvenant

  Procedure

  De afdeling Cultureel Erfgoed verplicht een model van aanvraagdossier. Dit model vindt u terug op de website van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

  Wetgeving

  Decreet van 6 juli 2012 houdende het Vlaams Cultureel-Erfgoedbeleid, kortweg het Cultureel-erfgoeddecreet.

  Contact

  Team Kunsten en cultureel erfgoed