chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Taaladvies van de Taaltelefoon

  De Taaltelefoon is de taaladviesdienst van de Vlaamse overheid. U kunt bij de Taaltelefoon terecht voor vragen over de Nederlandse taal. U kunt de Taaltelefoon bellen via het nummer 078 15 20 25.

  De Taaltelefoon wil bijdragen aan een beter gebruik van de Nederlandse standaardtaal in Vlaanderen. De taaladviezen die de Taaltelefoon verleent, hebben voor de gebruiker geen bindend karakter.

  De Taaltelefoon geeft voor het Nederlands advies over:

  • spelling
  • woordgebruik
  • grammatica
  • uitspraak
  • tekstconventies zoals titulatuur en adressering, formulering en stijl.

  De Taaltelefoon geeft u informatie over:

  • woordenboeken
  • naslagwerken
  • taaltijdschriften
  • cd-roms over taal
  • informatiebronnen over taal op het internet
  • organisaties die zich met de Nederlandse taal en met taaladvies bezighouden.

  Geen correctie van teksten

  De Taaltelefoon corrigeert en reviseert geen teksten. Wel kunt u bij de Taaltelefoon terecht voor algemene adviezen over het ontwerp en de productie van teksten. Specifieke vragen over problemen op zinsniveau komen ook aan bod. Voor een systematische begeleiding bij tekstontwerp en -productie moet u een beroep doen op een professionele tekstschrijver, een tekst- of communicatiebureau.

  Geen commerciële opdrachten

  De Taaltelefoon levert geen adviezen die op welke wijze ook voor commerciële doeleinden gebruikt kunnen worden. De Taaltelefoon bedenkt bijvoorbeeld geen merknamen voor bedrijven of reclameslogans voor reclamebureaus.

  Gespecialiseerde vakterminologie in beperkte mate

  De Taaltelefoon levert maar in beperkte mate advies over gespecialiseerde vakterminologische kwesties. Dat geldt bijvoorbeeld voor vaktermen uit de geneeskunde, de techniek en de informatietechnologie.

  Geen vertaalproblemen

  De Taaltelefoon lost geen vertaalproblemen op. Daarvoor kunt u een beroep doen op vertaalwoordenboeken of voor grotere opdrachten op een vertaler of een vertaalbureau.

  Hedendaags versus historisch Nederlands

  De Taaltelefoon beantwoordt alleen vragen over het huidige Nederlands. Vragen over historische vormen van het Nederlands en de geschiedenis van het Nederlands worden niet beantwoord. Wel geeft de Taaltelefoon antwoord op vragen naar de etymologie van woorden en uitdrukkingen uit het hedendaagse Nederlands.

  Standaardtaal versus dialect en streektaal

  De Taaltelefoon geeft advies over de Nederlandse standaardtaal. Als u bijvoorbeeld wilt weten of een bepaald woord correct is (bijvoorbeeld rondpunt, mise-en-plis), kunt u een beroep doen op de Taaltelefoon. Met vragen over de herkomst, de betekenis, de uitspraak of de schrijfwijze van een woord dat niet tot de standaardtaal behoort, kunt u niet bij de Taaltelefoon terecht.

  Hoe kan ik mijn vraag stellen aan de taaltelefoon?

  De Taaltelefoon is telefonisch bereikbaar op het nummer 078 15 20 25:

  • elke werkdag van 9 tot 12 uur
  • en elke schoolwoensdag ook van 14 tot 16 uur.

  U belt de Taaltelefoon tegen het gewone beltarief:

  • Tijdens het telefoongesprek krijgt u onmiddellijk gratis taaladvies.
  • Als er extra tijd voor opzoeking nodig is, belt een medewerker van de Taaltelefoon u zo snel mogelijk terug.

  Als alle medewerkers van de Taaltelefoon in gesprek zijn of als u buiten de openingstijden naar de Taaltelefoon belt, wordt u met een medewerker van het infonummer 1700 doorverbonden:

  • De voorlichter van 1700 noteert uw taalvraag en bezorgt die vraag aan de Taaltelefoon.
  • Een medewerker van de Taaltelefoon neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

  Online kunt u taalvragen stellen aan de taaladviseurs via de website Taaladvies.net. De medewerkers van de Taaltelefoon (Vlaanderen) en het Genootschap Onze Taal (Nederland) beantwoorden de vragen binnen vijf werkdagen.

  Op Taaladvies.net vindt u ook een verzameling van honderden kant-en-klare taaladviezen. U kunt daarin zoeken:

  • op thema
  • in een alfabetische lijst
  • met behulp van een zoekmachine.

  Taaladvies.net is een onderdeel van Taalunieversum, de portaalsite van de Nederlandse Taalunie.

  Publicaties

  In duidelijk Nederlands : spreken en schrijven voor iedereen

  De gids biedt een handig overzicht van adviezen voor een helder en correct Nederlands taalgebruik en een efficiënte communicatie. De adviezen gaan vooral in op problemen en fouten die in de taalpraktijk dikwijls voorkomen.

  Spelling: de regels op een rij

  De brochure bevat een systematisch overzicht van de regels van de Nederlandse spelling. U kunt het als naslagwerk en als leermiddel gebruiken. De brochure is zo opgesteld dat u de opeenvolgende regels gemakkelijk kunt onthouden en de interne samenhang van de Nederlandse spelling vlot kunt herkennen.