chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart, zodra er een 1700-medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Werkingssubsidies voor cultureel-erfgoedorganisaties

  Cultureel-erfgoedorganisaties kunnen ondersteuning krijgen van de afdeling Cultureel Erfgoed via het Cultureel-Erfgoeddecreet. Elk jaar kan een andere deelsector een aanvraag indienen voor een beleidsperiode van 5 jaar.

  Voorwaarden

  Op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet kunnen volgende organisaties een werkingssubsidie aanvragen:

  • landelijke expertisecentra voor cultureel erfgoed
  • landelijke cultureel-erfgoedorganisaties voor volkscultuur
  • collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties
   • erkende musea ingedeeld bij het Vlaamse niveau
   • erkende culturele archiefinstellingen ingedeeld bij het Vlaamse niveau
   • erkende Nederlandstalige culturele archiefinstellingen gelegen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die de Nederlandstalige aanwezigheid in het tweetalige gebied Brussel-hoofdstad documenteren
  • samenwerkingsverbanden met het oog op de internationale profilering van kunstcollecties
  • periodieke cultureel-erfgoedpublicaties
  • de Vlaamse Erfgoedbibliotheek
  • de beheerder van Archiefbank Vlaanderen
  • een steunpunt voor cultureel erfgoed

  De Vlaamse Regering kan voor een expertise slechts één landelijke cultureel-erfgoedorganisatie of een museum ingedeeld bij het Vlaamse niveau of een culturele archiefinstelling ingedeeld bij het Vlaamse niveau subsidiëren.

  Procedure

  De aanvraag wordt ingediend uiterlijk op 1 april van het jaar voorafgaand aan de periode waarop de aanvraag van toepassing is.

  Wetgeving

  Decreet van 6 juli 2012 houdende het Vlaams Cultureel-Erfgoedbeleid, kortweg het Cultureel-erfgoeddecreet

  Contact

  Afdeling Cultureel Erfgoed