chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Werkingssubsidies voor cultureel-erfgoedorganisaties

  Cultureel-erfgoedorganisaties kunnen ondersteuning krijgen van de afdeling Cultureel Erfgoed via het Cultureel-Erfgoeddecreet. Elk jaar kan een andere deelsector een aanvraag indienen voor een beleidsperiode van 5 jaar.

  Voorwaarden

  Op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet kunnen volgende organisaties een werkingssubsidie aanvragen:

  • landelijke expertisecentra voor cultureel erfgoed
  • landelijke cultureel-erfgoedorganisaties voor volkscultuur
  • collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties
   • erkende musea ingedeeld bij het Vlaamse niveau
   • erkende culturele archiefinstellingen ingedeeld bij het Vlaamse niveau
   • erkende Nederlandstalige culturele archiefinstellingen gelegen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die de Nederlandstalige aanwezigheid in het tweetalige gebied Brussel-hoofdstad documenteren
  • samenwerkingsverbanden met het oog op de internationale profilering van kunstcollecties
  • periodieke cultureel-erfgoedpublicaties
  • de Vlaamse Erfgoedbibliotheek
  • de beheerder van Archiefbank Vlaanderen
  • een steunpunt voor cultureel erfgoed

  De Vlaamse Regering kan voor een expertise slechts één landelijke cultureel-erfgoedorganisatie of een museum ingedeeld bij het Vlaamse niveau of een culturele archiefinstelling ingedeeld bij het Vlaamse niveau subsidiëren.

  Procedure

  De aanvraag wordt ingediend uiterlijk op 1 april van het jaar voorafgaand aan de periode waarop de aanvraag van toepassing is.

  Wetgeving

  Decreet van 6 juli 2012 houdende het Vlaams Cultureel-Erfgoedbeleid, kortweg het Cultureel-erfgoeddecreet

  Contact

  Afdeling Cultureel Erfgoed