Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed is een verzamelnaam voor alles wat door vorige generaties is gemaakt en wat nu nog bestaat en een grote waarde heeft voor de gemeenschap. Binnen het cultureel erfgoed is er een opdeling in roerend cultureel erfgoed en immaterieel erfgoed.

Roerend cultureel erfgoed

Roerend cultureel erfgoed wordt bewaard in musea, archieven, bibliotheken, documentatiecentra, kerken en kloosters, bij heemkundige kringen, erfgoedverenigingen, scholen en theaters ...

Topstukken

De Vlaamse overheid wil het belangrijkste roerende erfgoed beschermen via het Topstukkendecreet. Er wordt een beperkte lijst opgesteld van werken die in Vlaanderen bewaard moeten blijven vanwege hun bijzondere archeologische, historische, cultuurhistorische, artistieke of wetenschappelijke betekenis. Voor deze topstukken kunt u restauratiesubsidies aanvragen.

Literair erfgoed

In onze bibliotheken ligt vaak veel onbekend literair erfgoed. Via de online erfgoedbibliotheek Flandrica kunt u die historische documenten op een eenvoudige manier raadplegen.

  • Naast werken van literaire grootheden vindt u er ook documenten van alledag, zoals kookboeken, liedjesteksten, catechismussen en studentenaantekeningen.
  • De documenten worden goed toegelicht en u krijgt veel contextinformatie.
  • De bibliotheek wordt voortdurend aangevuld met nieuw gedigitaliseerd materiaal.

Muzikaal erfgoed

Het Muziekarchief is een inventaris van muziek uit Vlaanderen. Het wil de algemene kennis van het Vlaamse muzikale erfgoed opschroeven, nieuwe muziekopnames kaderen in een historische context en de overlevering van informatie garanderen. Het ultieme doel van het project is de digitalisering en het aanbieden van luisterfragmenten. De omvangrijke collectie met Vlaamse en Belgische muziekopnames, beheerd door Kunstenpunt, is de belangrijkste bron van informatie voor deze inventaris.

Immaterieel erfgoed

Tot het immaterieel erfgoed behoren minder tastbare dingen zoals verhalen, tradities, feesten, liederen, dialecten, stoeten, processies. Een mooi overzicht van immaterieel erfgoed vindt u op de website Immaterieel erfgoed.

Erfgoeddag

Elk jaar wordt tijdens Erfgoeddag roerend en immaterieel erfgoed in de kijker geplaatst. Elke eerste zondag na de paasvakantie vindt Erfgoeddag plaats.

Ook interessant

Publicaties

Het beleid van de Vlaamse overheid voor het borgen van het immaterieel cultureel erfgoed

Het boek beschrijft het beleid over het immaterieel cultureel erfgoed van de Vlaamse overheid. Naast een integrale publicatie van de visienota geeft de publicatie een overzicht van de verschillende elementen die op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed zijn opgenomen en van degene die ook op de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid staan.

Contact

Team Kunsten en cultureel erfgoed

Adres
Departement Cultuur, Jeugd en Media
Team Kunsten en cultureel erfgoed
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 68 42
E-mail
Website

Team Cultuurgoederen

FARO. Vlaams Steunpunt Voor Cultureel Erfgoed

Adres
FARO. Vlaams Steunpunt Voor Cultureel Erfgoed
Priemstraat 51
1000 Brussel
België
Telefoon
02 213 10 60
Fax
02 213 10 99
E-mail
Website

Kunstenpunt

Adres
Kunstenpunt
Sainctelettesquare 19
1000 Brussel
België
Telefoon
02 274 17 60
Fax
02 203 02 05
E-mail
Website