Restauratiesubsidies voor topstukken in het roerend cultureel erfgoed

Het is belangrijk dat cultuurgoederen opgenomen op de Topstukkenlijst optimaal beschermd worden en in goede conditie overgedragen kunnen worden aan de toekomstige generaties. Daarom bestaan er voor de in de Topstukkenlijst opgenomen voorwerpen en verzamelingen subsidies voor de conservatie- en restauratiekosten.

Een fysische ingreep op een beschermd voorwerp is pas toegestaan nadat de eigenaar, bezitter of houder daarvoor de voorafgaande toestemming heeft gekregen.

Voorwaarden

De subsidie is bedoeld voor:

 • eigenaars, bezitters of houders van een topstuk die de kosten van de fysische ingreep dragen en de toestemming hiertoe kregen
 • vrije onderwijsinstellingen of een door de overheid ingerichte onderwijsinstellingen
 • provinciale en lokale besturen en de instellingen die onder hun toezicht staan, zoals OCMW's en kerkfabrieken.

Het gaat om restauratie- of conservatiewerkzaamheden waarvoor vooraf de toelating van de minister werd verkregen of, tegelijk met de subsidievraag, aangevraagd.

Volgende kosten komen in aanmerking:

 • onderzoekskosten;
 • uitvoerings- en materiaalkosten;
 • verpakkings- en transportkosten;
 • kosten gemaakt voor dringende bewaringsmaatregelen, uitgevoerd in noodsituaties;
 • de btw op de vermelde kosten voor zover de aanvrager niet btw-plichtig is.

Procedure

Een fysische ingreep op een beschermd voorwerp is pas toegestaan na toestemming van de minister. De aanvraag voor toestemming en de subsidieaanvraag kunnen tegelijkertijd ingediend worden.

De aanvraagformulieren vindt u op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Deze aanvraagformulieren zijn niet verplicht, maar kunnen als richtlijn worden gehanteerd.

Bedrag

De tussenkomst kan 50%, 70% of 80% van de kosten bedragen. Het precieze percentage hangt af van:

 • de mate waarin het beschermde voorwerp toegankelijk is voor het publiek;
 • het juridisch statuut van de eigenaar;
 • de fysieke toestand van het beschermd voorwerp.

Wetgeving

Besluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang.