Vlaanderen herdenkt de Groote Oorlog

Bijna honderd jaar geleden eindigde de Eerste Wereldoorlog, ook wel de ‘Groote Oorlog’ genoemd. Tussen 2014 en 2018 schenkt de Vlaamse overheid bijzondere aandacht aan de herdenking van die periode. Met het project ‘100 jaar Groote Oorlog (2014-18)’ wil Vlaanderen de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog op passende en serene wijze herdenken. De herdenkingsactiviteiten moeten ertoe leiden dat Vlaanderen internationale zichtbaarheid krijgt en duurzaam verbonden wordt met het vredesthema. Een andere doelstelling bestaat erin de huidige en toekomstige generaties in Vlaanderen bewust te maken voor thema's als verdraagzaamheid, interculturele dialoog en internationale verstandhouding. Ten slotte wordt ook speciale aandacht geschonken aan het herdenkingstoerisme of toerisme met respect voor het erfgoed, waarbij plaats gemaakt wordt voor betekenis en reflectie.

Het herdenkingsproject van de Vlaamse overheid wordt gecoördineerd en in goede banen geleid door het Projectsecretariaat 100 jaar Groote Oorlog (2014-2018), dat ook het aanspreekpunt is voor al uw vragen om informatie.

De Vlaamse overheid heeft al haar acties gebundeld in een Vlaams Actieplan, een werkdocument dat een overzicht geeft van de verschillende initiatieven per beleidsdomein. Het document geeft een stand van zaken weer en zal in de aanloop naar en tijdens de herdenking voortdurend aangevuld en geactualiseerd worden.

De brochure ‘100 jaar Groote Oorlog in Vlaanderen’ is ook beschikbaar in het Frans, het Engels en het Duits.

Kalender

De herdenking van de Eerste Wereldoorlog beperkt zich niet alleen tot de Westhoek en het voormalige frontgebied, ook al speelt die regio om evidente historische redenen een heel belangrijke rol in het project. Het project ‘100 jaar Groote Oorlog’ bestrijkt het hele Vlaamse grondgebied. Het is de bedoeling een breed gedragen herdenking te organiseren met zowel Vlaamse als lokale initiatieven. Want in elk dorp en in elke stad in Vlaanderen is er een link met de Eerste Wereldoorlog. Kijk in het overzicht op Vlaams niveau en in uw gemeente voor alle voorstellingen, tentoonstellingen of evenementen die te maken hebben met de herdenking van de Eerste Wereldoorlog.

Veel activiteiten zijn gerealiseerd met steun van of op initiatief van de Vlaamse overheid. Neem ook geregeld een kijkje op de website voor de laatste informatie over de verschillende initiatieven.

Uw evenement

Organiseert u zelf een evenement? U kunt dat promoten via de UiTdatabank.be. Zo krijgt uw evenement zichtbaarheid in het bredere kader van het herdenkingsproject ‘100 jaar Groote Oorlog’ en is het te zien op de UiT-agenda Groote Oorlog en alle andere kanalen van UiTinVlaanderen. Lees de praktische handleiding ‘100 jaar Groote Oorlog. Een evenement promoten via UITdatabank’.

Logo

Voor alle activiteiten in het kader van 100 jaar Groote Oorlog (2014-18) is een eigentijds logo ontwikkeld, met de klaproos als universeel symbool van de Eerste Wereldoorlog. Als u zelf een project of evenement organiseert, dan kunt u in uw communicatie gebruik maken van het officiële logo. Hou daarbij wel rekening met een aantal principes en richtlijnen. Het logo bestaat in vier talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Herdenkingstuinen

Tussen 2014 en 2018 worden er op symbolisch belangrijke plaatsen herdenkingstuinen aangelegd. De tuinen worden aangelegd met grond uit Flanders Fields, een passend eerbetoon en herinnering aan iedereen die tijdens de oorlog gevochten heeft en om het leven kwam. Daarnaast zijn de herdenkingstuinen een blijvende getuigenis van hoop, vrede, verzoening en internationale verbondenheid.

De eerste herdenkingstuin werd aangelegd in Londen, bij de Wellington Barracks naast de Guards Chapel, grenzend aan Buckingham Palace. De Flanders Fields Memorial Garden werd officieel ingehuldigd op 6 november 2014.

De tweede herdenkingstuin werd in Australië aangelegd. Op 4 april 2017 werd de Flanders Fields Memorial Garden ingehuldigd aan het Australian War Memorial in de hoofdstad Canberra. Meer dan 400.000 soldaten van het Australian and New Zealand Army Corps (ANZAC) streden mee in de Eerste Wereldoorlog. 60.000 lieten het leven, waarvan 38.000 tijdens de Slag van Passendaele in 1917. Australië en Nieuw-Zeeland houden de herinnering aan hen levend met de jaarlijkse herdenking op ANZAC Day op 25 april. Ook in Vlaanderen zijn er jaarlijks herdenkingsmomenten op deze dag.

Soortgelijke tuinen worden gepland in Frankrijk, Duitsland en België.

Federaal

Ook de federale overheid steunt projecten die verband houden met de Eerste Wereldoorlog en organiseert herdenkingsactiviteiten of neemt eraan deel.

Publicaties

100 jaar Groote Oorlog : een evenement promoten via UitDatabank.be

Het project 100 jaar Groote Oorlog (2014-18) wil Vlaanderen internationale zichtbaarheid geven in de periode 2014-2018 en erna, door de oorlogsherdenking op een serene wijze uit te spelen als een topevenement in Vlaanderen en in de wereld. De herdenking van honderd jaar Wereldoorlog I moet de naam Vlaanderen duurzaam verbinden met het vredesthema en de huidige en toekomstige generaties in

Bladwijzer 100 jaar Groote Oorlog 2014-18

Bladwijzer over de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog. Bevat op de achterkant een link naar de site met alle herdenkingsevenementen: www.2014-18.be

100 jaar Groote Oorlog herdenken in de klas

De brochure maakt leerkrachten wegwijs in de enorme hoeveelheid aan informatie, acties, evenementen en oproepen die ter gelegenheid van 100 jaar Groote Oorlog georganiseerd worden. Ze ondersteunt hen met inspirerende praktijkvoorbeelden, achtergrond en tools voor een kwaliteitsvolle aanpak van de herdenking van WOI in de klas. De brochure bevat een handige kalender met aankondiging van educatieve

De Groote Oorlog. Om nooit te vergeten. Mini-gids voor 2014

In 1914 trok het Duitse leger door België op weg naar Frankrijk. Het grootste deel van het land werd veroverd. Enkel de Vlaamse Westhoek bleef onbezet en maakte deel uit van het Westelijk Front. 4 jaar lang werd hier een uitzichtloze stellingenoorlog uitgevochten met ontelbare slachtoffers tot gevolg. Nu 100 jaar later wordt de Groote Oorlog overal in Vlaanderen herdacht. Tal van musea,