Klachten over media

Televisie- en radioprogramma's (en reclame) zijn onderworpen aan het Mediadecreet van 27 maart 2009. Dat decreet beschermt de kijker onder meer tegen overmatige reclameboodschappen en uitzendingen die niet door de beugel kunnen.

De openbare omroep VRT heeft zijn eigen klachtendienst. U kunt daar terecht als u een klacht hebt over de omroep.

Met een klacht over de openbare omroep kunt u ook terecht bij de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM). Net zoals met een klacht over een particuliere omroep. De VRM is de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media. Hij ziet toe op de naleving van het Mediadecreet.

Bij de VRM kunt u terecht met klachten over:

  • programma's die de regels over onpartijdigheid en de bescherming van minderjarigen overtreden
  • inbreuken op de mediaregelgeving van radio of tv, zoals geschillen over reclame, telewinkelen, sponsoring en boodschappen van algemeen nut (bv. hoe vaak en wanneer een programma onderbroken wordt voor reclame)
    Uitzondering: Als u het gevoel hebt dat het geluid van de tv of radio harder wordt tijdens de reclameboodschappen, contacteer dan de omroep in kwestie. De VRM heeft op dat vlak geen bevoegdheden.

Wanneer de omroeporganisaties de mediaregelgeving overtreden, kan de VRM sancties opleggen, bijvoorbeeld een waarschuwing of een geldboete (tot en met 125.000 euro).

Op de website van de Vlaamse Regulator voor de Media vindt u het antwoord op enkele veel gestelde vragen ter beschikking. Andere vragen kunt u via het contactformulier aan de Regulator stellen.

Andere instanties

  • De Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP): de JEP is de zelfdisciplinaire instantie van de reclamesector, die onderzoekt of reclameboodschappen die verspreid worden via de media, in overeenstemming zijn met de regels over reclame-ethiek.
  • Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie: u kunt bij deze dienst terecht om een klacht in te dienen over misleidende, vergelijkende, agressieve, financiële, krediet- en autoreclame.
  • Politie: als u als internetgebruiker misdrijven op of via het internet opmerkt, waar u al of niet zelf het slachtoffer van bent, kunt u dat het best melden aan de politie.

Contact

Algemene Directie Economische Inspectie

Adres
Algemene Directie Economische Inspectie
North Gate III
Koning Albert II laan 16
1000 Brussel
België
Telefoon
02 277 54 84
Website
Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 17:00

Ombudsdienst voor Telecommunicatie

Adres
Ombudsdienst voor Telecommunicatie
North Gate II
Koning Albert II laan 8 bus 3
1000 Brussel
België
Telefoon
02 223 09 09
Fax
02 219 86 59
E-mail
Website

Vlaamse Regulator voor de Media

Adres
Vlaamse Regulator voor de Media
Koning Albert II laan 20
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 45 04
Fax
02 553 45 06
E-mail
Website

Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame

Adres
Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame
Barastraat 175
1070 Anderlecht
België
Telefoon
02 502 70 70
Fax
02 502 77 33
E-mail
Website