chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Mediaregelgeving

  Radio- en televisie-omroeporganisaties hebben een zendvergunning nodig vooraleer zij mogen uitzenden.

  Daarnaast zijn televisie- en radioprogramma's (en reclame) onderworpen aan regels om de kijker of de luisteraar te beschermen tegen overmatige reclameboodschappen en uitzendingen die niet door de beugel kunnen.

  Het decreet betreffende de radio-omroep en de televisie van 27 maart 2009, ook wel het Mediadecreet genoemd, legt de spelregels vast voor radio- en televisieomroepen in Vlaanderen. Lees meer over het Mediadecreet.

  In het Mediadecreet zijn geen bepalingen opgenomen met betrekking tot de aanvangsuren of einduren van televisieprogramma's. Hebt u opmerkingen over programma's die niet op het aangekondigde tijdstip beginnen of later eindigen dan voorzien, contacteer dan de omroep in kwestie.

  De bepalingen rond de taken en bevoegdheden van de openbare omroep VRT (Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie) zijn neergelegd in het Mediadecreet en de beheersovereenkomst met de Vlaamse Regering. De VRT stelt autonoom zijn programma-aanbod en uitzendschema vast, maar moet zich ook houden aan bepaalde plichten. De verplichtingen van de VRT kunt u nalezen in de beheersovereenkomst.

  De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) is de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media. In het belang van kijkers en luisteraars ziet hij er op toe dat de mediaregelgeving nageleefd wordt.

  Publicaties

  Toezicht op de naleving door de openbare omroep van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap. Rapport 2010

  Uit het toezicht van de Vlaamse Regulator voor de Media blijkt dat de VRT in 2010 het overgrote deel van de in de beheersoverenkomst opgesomde doelstellingen behaalt. Voor het werkingsjaar 2010 werd de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap door de openbare omroep dan ook goed nageleefd.

  Contact

  Afdeling Media, Film en e-Cultuur

  Vlaamse Radio- en Televisieomroep

  Adres
  Auguste Reyerslaan 52
  1043 Brussel
  België
  Telefoon
  02 741 31 11
  E-mail
  Website