Mediaregelgeving

Radio- en televisie-omroeporganisaties hebben een zendvergunning nodig vooraleer zij mogen uitzenden.

Daarnaast zijn televisie- en radioprogramma's (en reclame) onderworpen aan regels om de kijker of de luisteraar te beschermen tegen overmatige reclameboodschappen en uitzendingen die niet door de beugel kunnen.

Het decreet betreffende de radio-omroep en de televisie van 27 maart 2009, ook wel het Mediadecreet genoemd, legt de spelregels vast voor radio- en televisieomroepen in Vlaanderen.

In het Mediadecreet zijn geen bepalingen opgenomen met betrekking tot de aanvangsuren of einduren van televisieprogramma's. Hebt u opmerkingen over programma's die niet op het aangekondigde tijdstip beginnen of later eindigen dan voorzien, contacteer dan de omroep in kwestie.

De bepalingen rond de taken en bevoegdheden van de openbare omroep VRT (Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie) zijn neergelegd in het Mediadecreet en de beheersovereenkomst met de Vlaamse Regering. De VRT stelt autonoom zijn programma-aanbod en uitzendschema vast, maar moet zich ook houden aan bepaalde plichten. De verplichtingen van de VRT kunt u nalezen in de beheersovereenkomst.

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) is de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media. In het belang van kijkers en luisteraars ziet hij er op toe dat de mediaregelgeving nageleefd wordt.

Publicaties

Toezicht op de naleving door de openbare omroep van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap. Rapport 2014

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) publiceert jaarlijks een toezichtsrapport over de naleving door de openbare omroep (VRT) van de beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap [1]. Het voorliggende toezichtsrapport heeft betrekking op de beheersovereenkomst 2012-2016 van de openbare omroep met de Vlaamse Gemeenschap, werkingsjaar 2014.

Veelgestelde vragen

Contact

Team Media en film

De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie

Adres
De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Auguste Reyerslaan 52
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
02 741 31 11
E-mail
Website
Adres
De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Boekhandelstraat 2
3000 Leuven
België
Telefoon
02 741 31 11
E-mail
Website
Adres
De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Martelaarslaan 232
9000 Gent
België
Telefoon
02 741 31 11
E-mail
Website
Adres
De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Jan Van Rijswijcklaan 157
2018 Antwerpen
België
Telefoon
02 741 31 11
E-mail
Website
Adres
De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Via Media 2
3500 Hasselt
België
Telefoon
02 741 31 11
E-mail
Website
Adres
De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Doorniksesteenweg 214B
8500 Kortrijk
België
Telefoon
02 741 31 11
E-mail
Website