Ondersteuning bij de organisatie van een sportevenement

Bent u organisator van een sportevenement en kunt u best wat ondersteuning gebruiken op financieel of praktisch vlak?

Financiële ondersteuning

Vlaanderen biedt financiële ondersteuning voor sportevenementen op Vlaamse bodem die bijdragen aan bepaalde beleidsdoelstellingen. De Vlaamse overheid financiert:

Praktische ondersteuning

Daarnaast kunt u ook rekenen op praktische ondersteuning bij de organisatie van een sportpromotioneel evenement. Sport Vlaanderen staat in voor deze ondersteuning die kan gaan van begeleiding en adviesverlening tot de uitlening van sportmateriaal.

Ook lokale overheden (steden en gemeenten) ondersteunen sportclubs en sportevenementen. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente.

Meer informatie

Contact

Afdeling Subsidiëring

Adres
Sport Vlaanderen
Afdeling Subsidiëring
Arenbergstraat 5
1000 Brussel
België
Telefoon
02 209 45 71
Fax
02 209 45 65
E-mail
Website

Afdeling Topsport

Adres
Sport Vlaanderen
Afdeling Topsport
Arenbergstraat 5
1000 Brussel
België
Telefoon
02 209 47 68
Fax
02 209 47 90
E-mail
Website