Machtiging tot het uitoefenen van kermisactiviteiten

Wie met een kermisattractie of een eetstand op een kermis wil staan, heeft daarvoor een ‘machtiging tot het uitoefenen van kermisactiviteiten’ nodig. Die vergunning kunt u bij een ondernemingsloket naar keuze krijgen.

Voorwaarden

U kunt de vergunning aanvragen als u:

  • onderdaan bent van een land van de Europese Economische Ruimte (EU plus IJsland, Noorwegen en Liechtenstein)
  • de nodige beroeps- of arbeidskaart hebt of ervan vrijgesteld bent
  • als uitbater van een kermisattractie met aandrijving, een risicoanalyse van uw attractie hebt.

Procedure

U vraagt de vergunning aan bij een ondernemingsloket naar keuze.

Bedrag

Een machtiging tot het uitoefenen van kermisactiviteiten kost

  • 150 euro voor een werkgever
  • 100 voor een aangestelde.

Meer informatie

Contact

Agentschap Innoveren en Ondernemen
Team Vestigingsvoorwaarden
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
reglementen@agentschapondernemen.be.

 

Team Vestigingsvoorwaarden

Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Team Vestigingsvoorwaarden
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail