Ik heb de dienstverlener al betaald, kan ik nu nog een aanvraag doen via de kmo-portefeuille?

Sinds 1 juli 2013 is het verboden om de opleidingskost eerst rechtstreeks te betalen aan de dienstverlener (zonder kmo-portefeuille) vooraleer de opleiding via de kmo-portefeuille te betalen. Bij de adviespijlers is het niet toegestaan om te factureren vooraleer de prestaties geleverd zijn. Enkel prestaties waarvoor al prestaties zijn geleverd kunnen gefactureerd worden. Er zijn een aantal dienstverleners die werken met een vast stramien van vooraf en rechtstreeks betalen, dat is niet de bedoeling. Klachten over dienstverleners die zo werken mogen schriftelijk geëscaleerd worden naar kmo-p.

Als klanten toch vooraf betalen (zonder dat dit gevraagd wordt door de dienstverlener) is er geen bezwaar om nadien de kmo-p te gebruiken. Dienstverleners mogen evenwel niet eisen dat er op deze manier wordt gewerkt.

Andere veelgestelde vragen