Wat zijn werkenden in de onderneming?

Onder werkenden in de onderneming verstaan we:

  • de werknemer van de onderneming met een arbeidsovereenkomst, die zijn activiteit binnen een in het Vlaamse Gewest gelegen exploitatiezetel van de onderneming uitoefent. Flexwerkers komen in aanmerking als ze op het moment van de opleiding een arbeidsovereenkomst hebben.
  • de persoon die voornamelijk bij de onderneming als zaakvoerder of actieve vennoot aangesloten is bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering van Zelfstandigen (RSVZ) of bij een Sociale Verzekeringskas voor Zelfstandigen;
  • de persoon die koopman is of een zelfstandig vrij beroep uitoefent (bijvoorbeeld artsen, advocaten, architecten, ...);
  • de helper van een zelfstandige die onderworpen is aan het sociaal statuut;
  • de meewerkende echtgenoot (die onderworpen is aan het sociaal statuut der zelfstandigen)

Let wel: Voor tijdelijke arbeidskrachten zoals interims, stagiairs, jobstudenten en seizoenarbeiders kan er dus geen steun via de kmo-portefeuille worden verkregen. Werknemers met een IBO-statuut of een leercontract komen ook niet in aanmerking.

Een interimkantoor kan uiteraard wel gebruik maken van de kmo-portefeuille voor zijn/haar interimwerknemers. Voorwaarde is dan dat het interimkantoor zelf aan de kmo-definitie voldoet (wat niet evident is aangezien alle werknemers die actief zijn als interim moeten worden meegerekend als VTE voor de Europese kmo-definitie).

Andere veelgestelde vragen