Subsidie voor de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen

Zowel voor de herontwikkeling van verouderde terreinen als voor de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen in het Vlaams Gewest kunt u financiële steun krijgen van het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

De subsidies zijn bedoeld voor:

  • de studie en de procesbegeleiding voor de herontwikkeling van verouderde terreinen en van brownfields, het zogenaamde voortraject
  • de (her)aanleg van bedrijventerreinen (alleen investeringen in of bestemd voor het openbaar domein)
  • het beheer van gesubsidieerde bedrijventerreinen
  • de onteigening van gronden met een beroepsprocedure.

Voorwaarden

De steunmaatregel is bedoeld voor alle projectontwikkelaars, zowel publieke als private, en voor alle samenwerkingsverbanden tussen beide (formules van publiek-private samenwerking).

Wie de steun ontvangt, moet zelf opdracht geven tot uitvoering van de investeringen. Hij moet ook eigenaar zijn van de te ontwikkelen gronden of een bewijs van zakelijk recht kunnen voorleggen dat hem het recht geeft op die gronden de bedoelde werkzaamheden te laten uitvoeren.

Vzw's komen niet in aanmerking.

Procedure

De steun kan aangevraagd worden via een aanvraagformulier. Bij de aanvraag moeten bepaalde documenten gevoegd worden, afhankelijk van het type van de aanvraag.

Uitzonderingen

Kleinhandel- en kantoorzones worden niet gesubsidieerd.

Publicaties

Speurgids Ondernemen & Innoveren 2018. Het Vlaamse overheidsbudget voor Economie, Wetenschap & Innovatie

De Speurgids is een jaarlijkse publicatie van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) van de Vlaamse overheid. Hierin worden de overheidsbudgetten voor zowel het economisch beleid als het wetenschaps- en innovatiebeleid belicht. In 2018 bedraagt het totale Vlaamse overheidsbudget voor economie, wetenschap en innovatie meer dan 2,8 miljard euro, het hoogste bedrag ooit.

Op zoek naar financiering? Ontdek wat de overheid voor jou kan doen

De brochure brengt de financieringsmogelijkheden van de overheid voor ondernemers bij de opstart van een project in kaart. Ze geeft ook tips bij het opmaken van een kredietdossier en bij de contacten met de kredietinstelling.

Contact

Dienst Ruimtelijke Economie

Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Dienst Ruimtelijke Economie
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
02 553 09 21
E-mail
Website