Akkerbouw, tuinbouw en plantenteelt in Vlaanderen

Akkerbouw

De akkerbouw omvat een brede waaier van gewassen: granen, nijverheidsgewassen (suikerbieten, vlas, koolzaad ...), aardappelen en droog geoogste peulvruchten. Voedergewassen zoals voedermaïs worden vooral geteeld voor de rundveesector.

Van de totale Vlaamse oppervlakte cultuurgrond is bijna een derde bestemd voor akkerbouwgewassen. De graanteelt vertegenwoordigt het grootste aandeel in de akkerbouwareaal.

Tuinbouw

Vlaanderen neemt in België 90% van de tuinbouwproductie voor zijn rekening. De tuinbouwsector zelf neemt maar 8% van de totale landbouwoppervlakte in, maar is wel verantwoordelijk voor een derde van de productiewaarde.

Binnen de tuinbouwsector kunnen duidelijk 3 deelsectoren worden onderscheiden:

  • de groenteteelt
  • de fruitteelt
  • de sierteelt.

Subsidies voor plantenteelt

Om de duurzame landbouw in Vlaanderen te stimuleren, zijn er premies en subsidies voor de plantenteelt:

Meer info

Meer informatie vindt u op de website van het Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw (VILT).

Gespecialiseerde informatie over in Vlaanderen geteelde gewassen en planten is te vinden op de website van Landbouw en Visserij.

Contact

Vlaams Infocentrum voor Land- en Tuinbouw

Adres
Vlaams Infocentrum voor Land- en Tuinbouw
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
02 552 81 91
Fax
02 552 80 01
E-mail
Website

Afdeling Inkomenssteun

Adres
Departement Landbouw en Visserij
Afdeling Inkomenssteun
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
02 552 75 10
Fax
02 552 75 11
E-mail
Adres
Departement Landbouw en Visserij
Afdeling Inkomenssteun
Koning Albert I-laan 1
8200 Brugge
België
Telefoon
02 552 75 10
Fax
02 552 75 11
E-mail
Adres
Departement Landbouw en Visserij
Afdeling Inkomenssteun
Lange Kievitstraat 111
2018 Antwerpen
België
Telefoon
02 552 75 10
Fax
02 552 75 11
E-mail
Adres
Departement Landbouw en Visserij
Afdeling Inkomenssteun
Diestsepoort 6
3000 Leuven
België
Telefoon
02 552 75 10
Fax
02 552 75 11
E-mail
Adres
Departement Landbouw en Visserij
Afdeling Inkomenssteun
Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000 Gent
België
Telefoon
02 552 75 10
Fax
02 552 75 11
E-mail
Adres
Departement Landbouw en Visserij
Afdeling Inkomenssteun
Koningin Astridlaan 50
3500 Hasselt
België
Telefoon
02 552 75 10
Fax
02 552 75 11
E-mail