Financiële steun voor de land- en tuinbouw

De Vlaamse overheid biedt investeringssteun en subsidies aan land- en tuinbouwers. Zij kunnen ook beroep doen op Europese steun, die door de Vlaamse overheid wordt uitbetaald.

Investeringssteun voor land- en tuinbouw

De Vlaamse overheid geeft steun voor grote en duurzame investeringen in de land- en tuinbouw via het Vlaams Investeringsfonds (VLIF). Er is steun voor:

Neem voor meer informatie contact op met de buitendiensten van de afdeling Inkomenssteun.

Subsidies voor land- en tuinbouw

Voor de landbouwsector geeft de Vlaamse overheid een aantal subsidies en steunmaatregelen, waarvan het merendeel kadert in de rechtstreekse toepassing van de Europese regelgeving. Die regelgeving is opgebouwd uit 2 zogenaamde ‘pijlers’:

  1. directe inkomenssteun en marktmaatregelen
  2. plattelandsontwikkeling.

De ondersteuning voor plattelandsontwikkeling zit vervat in het 3de Vlaamse programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III - 2014-2020). Op de site van het Vlaams ruraal Netwerk vindt u meer informatie over dit derde programma voor plattelandsontwikkeling.

Eind 2013 werd de hervorming over het Europese landbouwbeleid (GLB) afgerond met de publicatie van de nieuwe regelgeving. Op 1 januari 2015 is het nieuwe systeem van directe inkomenssteun in werking getreden. Op de website van het beleidsdomein Landbouw en Visserij vindt u meer informatie over de toepassing van het nieuwe GLB.

Het huidige GLB is nog van kracht tot eind dit jaar en omvat onder meer:

Een aantal premies kunnen in één keer worden aangevraagd via de basisbetaling.

Een overzicht van subsidies vindt u op de website van Landbouw en Visserij.

Europese steun

Subsidies en steun van het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid worden uitbetaald door de Vlaamse overheid en niet langer door het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB). Naar aanleiding van de zesde staatshervorming beheert de Vlaamse overheid de regeling van de handel in landbouwproducten:

  • in- en uitvoercertificaten afleveren
  • restituties toekennen (subsidies bij uitvoer)
  • interventies regelen (steun wanneer overschotten tijdelijk uit de markt worden genomen).

Sinds 16 oktober 2014 kunnen de gewesten zelf certificaten afleveren, restituties toekennen en interventiemaatregelen beheren (deze 2 laatste enkel als deze maatregelen geactiveerd worden door de Europese Commissie).

Contact

Afdeling Inkomenssteun

Adres
Departement Landbouw en Visserij
Afdeling Inkomenssteun
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
02 552 75 10
Fax
02 552 75 11
E-mail
Adres
Departement Landbouw en Visserij
Afdeling Inkomenssteun
Koning Albert I-laan 1
8200 Brugge
België
Telefoon
02 552 75 10
Fax
02 552 75 11
E-mail
Adres
Departement Landbouw en Visserij
Afdeling Inkomenssteun
Lange Kievitstraat 111
2018 Antwerpen
België
Telefoon
02 552 75 10
Fax
02 552 75 11
E-mail
Adres
Departement Landbouw en Visserij
Afdeling Inkomenssteun
Diestsepoort 6
3000 Leuven
België
Telefoon
02 552 75 10
Fax
02 552 75 11
E-mail
Adres
Departement Landbouw en Visserij
Afdeling Inkomenssteun
Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000 Gent
België
Telefoon
02 552 75 10
Fax
02 552 75 11
E-mail
Adres
Departement Landbouw en Visserij
Afdeling Inkomenssteun
Koningin Astridlaan 50
3500 Hasselt
België
Telefoon
02 552 75 10
Fax
02 552 75 11
E-mail