Melding van de intentie tot hennepteelt

Als u van plan bent industriële hennep te telen, dan moet u die teelt melden vóór de inzaai.

De kweek en het gebruik van hennep of cannabis liggen maatschappelijk heel gevoelig. Daarom mag de teelt alleen voor de toegestane rassen van industriële hennep of Cannabis sativa L.

Om misbruiken van de teelt van hennep te voorkomen, moet de Vlaamse overheid de juiste instanties (onder meer de federale politie) op de hoogte brengen van de intentie tot het telen van hennep.

Voorwaarden

Op de website verneemt u aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Procedure

Op de website leest u hoe u uw teeltintentie kunt melden. U leest er ook welke rassen u mag telen en wat u moet doen na de teelttoestemming, het inzaaien en het einde van de bloei.

Wetgeving

  • Europese verordening nr. 331/2011 van de Commissie van 6 april 2011 tot wijziging van verordening (EG) nr. 1120/2009, wat het gebruik van grond voor de productie van hennep in het kader van de uitvoering van de in verordening (EG) nr. 73/2009 bedoelde bedrijfstoeslagregeling betreft.
  • Ministerieel besluit van 23 januari 2015 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, voor wat de rechtstreekse betalingen betreft (art. 11 t.e.m. 13).

Contact

Dienst Kwaliteit

Adres
Departement Landbouw en Visserij
Dienst Kwaliteit
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
België
E-mail