Bedrijfsovername

Bedrijfsovername

Als u een bestaande onderneming wilt overnemen, kan dat op twee manieren.

  • U koopt het handelsfonds van de betrokken onderneming over: dat zijn zowel materiële (gereedschap, exploitatiemateriaal, meubilair, machines, voertuigen, grondstoffen ...) als niet-materiële goederen (het klantenbestand, de handelsnaam, het logo, de faam, de knowhow).
  • U koopt de aandelen over van de vennootschap die de activiteit beheert: dat houdt in dat u ook de schuldvorderingen en de schulden overneemt.

Elke bedrijfsovername is een complex proces dat zeer goed moet voorbereid worden. U moet goed afwegen of de overnameprijs opweegt tegenover de voordelen die u uit uw zaak denkt te halen. Dat is een zeer complexe berekening, waarbij u zich het beste door professionals kunt laten bijstaan.

Een vliegende start als ondernemer

Met een eigen zaak beginnen hoeft niet noodzakelijk van nul te gebeuren. U kunt ook een bestaande zaak overnemen. Starten door overname biedt duidelijke voordelen. U hebt:

  • kapitaal
  • ervaren werknemers
  • klanten en producten die al een plaats hebben in de markt.

Daartegenover staat dat het lang niet zeker is dat alle klanten daadwerkelijk klant zullen blijven. U moet bovendien nagaan of u bij uw leveranciers dezelfde voorwaarden zult krijgen als de huidige eigenaar.

Groeien door overname

Een onderneming kan groeien door autonome groei, maar ook door een ander bedrijf over te nemen (een ‘strategische overname’). Dat laatste biedt zeker voordelen op het gebied van opstartkosten, synergieën, de opstap naar het buitenland, een verticale of horizontale uitbreiding … Maar met een bedrijfsovername kan ook heel wat fout gaan. Een geslaagde bedrijfsovername vereist daarom heel wat voorbereiding.

Laat u bijstaan

Een geslaagde overname is het resultaat van een duidelijke visie en scherp strategisch denken. Een goed inzicht in uw financiële mogelijkheden is daarbij cruciaal. Daarom is het belangrijk dat u te rade gaat bij de verschillende specialisten die u bij het overnametraject kunnen betrekken, zoals overnameadviseurs, bedrijfsrevisoren, jurist, bankiers en boekhouders.

Ook het Agentschap Innoveren en Ondernemen adviseert en begeleidt u in het overnameproces. Op zijn website biedt het Agentschap Innoveren en Ondernemen een stappenplan in het overnameproces dat u helpt dat complexe proces systematisch aan te pakken. De accountmanagers van het Agentschap Innoveren en Ondernemen begeleiden u daarnaast graag bij het zoeken naar financierings- en subsidiemogelijkheden.

Meer informatie

Ook interessant

Publicaties

Stappenplan bedrijfsoverdracht : wanneer en hoe er aan beginnen

Het overdragen van een onderneming is een complex proces. Heel wat menselijke, persoonlijke, familiale, juridische, fiscale en financiële aspecten spelen daarin een rol. Daarom neemt een geslaagd overnameproces meerdere jaren in beslag. De brochure bevat een stappenplan om een bedrijf over te dragen. De focus ligt op het begin van het proces.

Uw onderneming klaar voor de overdracht

Het overdragen van een onderneming is een complex proces. Heel wat menselijke, persoonlijke, familiale, juridische, fiscale en financiële aspecten spelen daarin een rol. Daarom neemt een geslaagd overnameproces meerdere jaren in beslag. De brochure bevat informatie om een onderneming tijdig en succesvol over te dragen.

Leidraad voor het opstellen van een ondernemingsplan

De brochure is een hulp voor het opstellen van een ondernemingsplan (eventueel met gebruik van het Dynamisch Ondernemingsplan).

Contact

Agentschap Innoveren en Ondernemen

Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koning Albert I-laan 1.2
8200 Brugge
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Diestsepoort 6
3000 Leuven
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koningin Maria Hendrikaplein 70
9000 Gent
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Kempische steenweg 305
3500 Hasselt
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Lange Lozanastraat 223
2018 Antwerpen
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website
Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail
Website