Stoppen als zelfstandige - Sociaal statuut na de stopzetting

U hebt alle stappen van uw stopzetting succesvol vervolledigd? Dan bent u officieel geen zelfstandige meer en valt u niet meer onder het sociaal statuut van zelfstandige, vanaf het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de stopzetting. Wat nu?

U kunt, onder eigen naam of als persoon ten laste, in orde blijven met de sociale zekerheid als u :

  • een nieuwe beroepsactiviteit uitoefent als werknemer (arbeider, bediende) of ambtenaar: via uw nieuwe job bent u volledig verzekerd via de RSZ-bijdragen;
  • een vervangingsinkomen geniet (pensioen, werkloosheidsuitkering, ...): zolang u een uitkering geniet, bent u volledig sociaal verzekerd;
  • geen activiteit of vervangingsinkomen: als u zich als persoon ten laste meldt bij de ziekteverzekering van iemand anders (bv. uw echtgeno(o)t(e), inwonend kind met beroepsactiviteit), dan bent u in orde met uw ziekteverzekering. Opgelet: u bent niet langer volledig sociaal verzekerd, dus u geniet geen verdere pensioenopbouw!

Als u niet binnen de bovenstaande categorieƫn (onderbreking van uw statuut) valt OF als u persoon ten laste bent, maar toch uw pensioen wilt opbouwen, dan kan u een voortgezette verzekering nemen: u betaalt een verminderde bijdrage aan uw socialeverzekeringsfonds. Zo blijft u in regel met de sociale zekerheid als zelfstandige voor maximaal 2 jaar (of langer als die jaren vlak voor uw pensioenleeftijd liggen).

Contact

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Adres
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
Willebroekkaai 35
1000 Brussel
Belgiƫ
Telefoon
02 546 42 11
Fax
02 511 21 53
E-mail
Contactpagina
http://www.rsvz.be/nl/contact
Website