Steun voor innovatieve ondernemingen

Steun voor innovatieve ondernemingen

De overheid stimuleert bedrijven die vernieuwende producten ontwikkelen. Dat doet ze bijvoorbeeld door advies en begeleiding te voorzien of door een subsidie of een belastingvoordeel te verstrekken.

De Vlaamse overheid ondersteunt uw innovatietraject

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaio) is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. Het stimuleert en ondersteunt innovatie en ondernemerschap en draagt bij aan een gunstig ondernemersklimaat.

Bedrijven die een innovatief idee willen realiseren, kunnen voor advies en begeleiding terecht bij een van de bedrijfsadviseurs van Vlaio. Zij onderzoeken of uw innovatieproject in aanmerking komt voor financiële steun en begeleiden uw subsidiedossier.

Vlaio ondersteunt onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten met een focus op innovatieve oplossingen en geeft met Baekeland-mandaten en innovatiemandaten persoonsgebonden steun aan onderzoekers die aan een innovatief traject werken.

Ook andere overheden en instellingen stimuleren bedrijven die vernieuwende producten ontwikkelen, bijvoorbeeld via een belastingvoordeel of een subsidie.

Fiscale stimulansen voor onderzoek en ontwikkeling

Innovatieve ondernemingen kunnen boven op de Vlaamse steunmaatregelen ook een beroep doen op een aantal fiscale stimulansen die de federale overheid toekent voor onderzoek en ontwikkeling (O&O).

Er zijn fiscale maatregelen op het niveau van het personeel, zoals de gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers of de innovatiepremie voor creatieve werknemers, die binnen bepaalde grenzen vrijgesteld is van personenbelastingen en socialezekerheidsbijdrages.

Daarnaast bevordert ze ook investeringen in O&O-activiteiten, bijvoorbeeld via de notionele interestaftrek en een verhoogde investeringsaftrek of belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling. Voor meer informatie over fiscale stimulansen voor innovatie kunt u het best contact opnemen met de FOD Financiën.

Contact

Afdeling Innovatiesteun

Adres
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Afdeling Innovatiesteun
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
0800 20 555
E-mail

Federale Overheidsdienst Financiën

Adres
Federale Overheidsdienst Financiën
North Galaxy
Koning Albert II laan 33
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
02 572 57 57
Fax
02 579 66 19
Contactpagina
http://financien.belgium.be/nl/Contact
Website
Openingsuren
  • ma - vr08:00 - 17:00

Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid

Adres
Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid
Louizalaan 231
1050 Brussel
België
Telefoon
02 238 34 11
Fax
02 230 59 12
Website