De intercommunales of verenigingen van gemeenten

Een intercommunale is een vereniging van gemeenten met als doel taken van gemeenschappelijk belang te realiseren, vooral op het gebied van:

  • afvalinzameling en -verwerking
  • nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas, water en kabeldistributie)
  • sociale huisvesting
  • streekontwikkeling.

De intercommunales of intergemeentelijke organisaties in Vlaanderen worden gecontroleerd door de Vlaamse overheid. De afdeling Lokale Samenwerking, Verzelfstandiging en Personeel van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) is verantwoordelijk voor het toezicht.

Wilt u weten bij welke intercommunale uw gemeente is aangesloten voor afval of energie? Neem dan contact op met uw gemeente.

Contact

Lokale Samenwerking, Verzelfstandiging en Personeel

Adres
Agentschap Binnenlands Bestuur
Lokale Samenwerking, Verzelfstandiging en Personeel
Havenlaan 88 bus 70
1000 Brussel
Belgiƫ
Telefoon
02 553 13 39
Fax
02 553 43 01
E-mail
Website