Gemeentelijke en provinciale belastingen

Als inwoner van een bepaalde gemeente en provincie bent u jaarlijks één of meer lokale belastingen verschuldigd, zoals:

  • de provinciebelasting op gezinnen
  • gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing
  • aanvullende belasting op de personenbelasting.

De gemeenteraad is bevoegd om de gemeentelijke opcentiemen en de aanvullende belasting op de personenbelasting te bepalen. De gemeente gebruikt deze jaarlijkse belastinginkomsten voor onder meer het voorzien van gemeentelijke diensten (huisvuilophaling, sociale dienstverlening, ...), het onderhoud van de gemeentelijke infrastructuur (wegen, zwembad, gemeentezalen, ...).

Voor een overzicht van de geldende heffingen en taksen in uw gemeente wendt u zich het best tot de financiële dienst van uw gemeente.

De basisregels voor de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure zijn geregeld bij decreet. Dat decreet en andere nuttige informatie over lokale fiscaliteit vindt u op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Contact

Lokale Financiën

Adres
Agentschap Binnenlands Bestuur
Lokale Financiën
Havenlaan 88 bus 70
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 40 21
Fax
02 553 43 01
E-mail
Website