Vergoedingen voor burgemeesters en gemeenteraadsleden

Lokale besturen worden geleid door politieke mandatarissen. Het zijn in beginsel gewone burgers die voor een bepaalde duur worden verkozen voor een bepaald bestuur, maar meestal daarnaast nog een apart beroep kunnen uitoefenen.

Voor de uitoefening van hun bestuursactiviteiten is er een wettelijke vergoeding voorzien:

 • een vaste wedde voor:
  • de burgemeester
  • de schepenen
  • de voorzitters en leden van de Antwerpse districtscolleges
  • en de voorzitter en ondervoorzitter van de raad voor het maatschappelijk welzijn.
 • een vergoeding per bijgewoonde vergadering (presentiegeld) voor:
  • gemeenteraadsleden
  • districtsraadsleden
  • provincieraadsleden
  • en de leden van de raad voor het maatschappelijk welzijn.

Daarnaast kunnen mandatarissen terugbetaling krijgen voor bepaalde kosten die verband houden met de uitoefening van het mandaat.

Voor hen die zetelen in uitvoerende organen voorziet de wet sociale bescherming en een pensioen bij het bereiken van de vereiste leeftijd.

Meer info over de verloning van lokale mandatarissen vindt u op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB).

Contact

Agentschap Binnenlands Bestuur

Adres
Agentschap Binnenlands Bestuur
Havenlaan 88 bus 70
1000 Brussel
Belgiƫ
Telefoon
02 553 40 21
Fax
02 553 43 01
E-mail
Website